Fia Roman Hjelte

Min terapeutiska hållning präglas av empati, närvaro och autenticitet. Jag eftersträvar ett tryggt och tillitsfullt utrymme som underlättar för reflektion, bearbetning och integration av svåra och en gång outhärdliga tankar och känslor.

Min samlade utbildning består av fil kand. i Genusvetenskap, examen i Grundläggande Psykoterapi (Steg 1) och påbyggnadsutbildning i Psykotraumatologi. Detta gör mig behörig att bedriva psykoterapeutiskt arbete under handledning av legitimerad psykoterapeut med handledarkompetens. Nuvarande handledare är Per Wallroth, Fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och auktoriserad handledare.

Har hbtqi-kompetens.