Fia Roman Hjelte

Min samlade utbildning består av fil kand. i Genusvetenskap, examen i Grundläggande Psykoterapi (Steg 1) och påbyggnadsutbildning i Psykotraumatologi. Detta gör mig behörig att bedriva psykoterapeutiskt arbete under handledning av legitimerad psykoterapeut och handledare.

Just nu studerar till leg. Psykoterapeut vid Psykoterapeutprogrammet i Linköping (befinner mig på termin 6 av 6). Inriktningen på programmet är psykodynamisk/relationell.

Har hbtqi-kompetens.